Juptner Security s.r.o.

Fyzická ostraha

Prvořadým účelem fyzické ostrahy je zamezení škod na movitém či nemovitém majetku klienta, kdy umožňuje okamžitou reakci nejen na pokus o poškození lidským faktorem, ale i vlivem "vyšší moci". Fyzická ostraha je od počátku naším prioritním zaměřením, 8 let praxe a zkušeností nám umožňuje vyhovět požadavkům dle různých kritérií posuzování zakázek:

velikost střeženého objektu
- od vnitřní ostrahy jedné provozovny, až po vnější ostrahu celých areálů

délka smluvního vztahu
- jednorázové zakázky, sezónní ostraha či poskytování služeb v řádu let

doba přítomnosti ostrahy
- ostraha v určitých denních/nočních hodinách nebo zajištění nonstop služeb, 24/7

míra rizika vzniku nutnosti zásahu ostrahy
- stav, kdy pouhá viditelná přítomnost ostrahy nutnost zásahu minimalizuje, či naopak přítomnost fyzické ostrahy je prakticky nutnost a k zásahům dochází často (např. vlivem koncentrace problematických osob či skupin - noční provozovny, bary...)

Zakázky řešíme individuálně, po seznámení se s předmětem ostrahy a požadavky klienta je naší snahou nabídnout co nejoptimálnější řešení. S ohledem na druh zakázky jsou pro ni přidělováni zkušení pracovníci (pracovník) z řad našich zaměstnanců. Jejich zkušenosti jsou doplněny znalostmi příslušných práv a předpisů tak, aby byly zajištěny potřeby a práva klienta, v případě nutnosti poskytnuta součinnost s Policií ČR a současně nebyly překročeny pravomoci stanovené zákonem pro bezpečností služby (zadržení a předání podezřelé osoby/pachatele).

Pracovník nastoupí do výkonu služby ve stejnokroji označeném jménem bezpečnostní služby, s možností vybavení základními obrannými prostředky (tonfa, obranný sprej, plynová zbraň). Vybavení střelnou zbraní je po zvláštní dohodě s klientem. Vyžaduje-li povaha střežených prostor dodržení zvláštních pravidel bezpečnosti práce (stavby, demolice..), jsou pracovníci vybaveni předepsanými ochrannými pracovními pomůckami (reflexní vesta, ochranná přilba).

Součástí vnější ostrahy objektů jsou pochůzky v pravidelných či náhodných intervalech, kontrola nenarušenosti zabezpečení objektu (mj. dveří, oken), dle potřeb mohou být vykonávány psovodem. Kontrolu vykonávání pochůzek umožňuje klientovi čipovací zařízení - pochůzkový systém. Je nutné zajištění zázemí pro ostrahu - strážní místnost, sociální zařízení.

Smlouva uzavřená s klientem upravující samotnou fyzickou ostrahu může definovat i další delegovaná práva a povinnosti bezpečností služby, kde mezi nejčastější patří:

Fyzickou ostrahu lze velmi vhodně kombinovat či doplňovat kamerovými systémy.

Důvěry a spokojenosti klientů vyjádřené letitým trváním smluvního vztahu si nejen velice vážíme, ale představuje pro nás i vysoké ocenění naší práce.